Գաղտնիության քաղաքականություն

   

Կայքում լրացվող Ձեր անձնական տվյալներն օգտագործվում են միայն արված պատվերը կատարելու նպատակով: «Prestige Flowers» սրահը երաշխավորում է կայքում պատվերի տեղադրման ընթացքում տրամադրած անձնական տվյալների գաղտնիությունը չարտոնված հասանելիությունից և օգտագործումից՝ ՀՀ և միջազգային օրենքներով նախատեսված կարգով:

Վերադարձի քաղաքականություն

   

Natural flowers, bouquets and other compositions made from natural plants and materials are not subject to return or exchange.

Առաքման պայմաններ

Մենք առաքում ենք Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում: Անվճար առաքում Երևանում: Մեր առաքիչները տեղ կհասցնեն Ձեր պատվերը ճիշտ ժամանակին, պահպանելով ծաղկեփնջի թարմությունը և տեսքը։ Ծաղիկները առաքվում են հասցեատիրոջը պատվերը հաստատելուց և վճարելուց հետո, գնորդի կողմից նշված օրը և ժամին։ Տոնական օրերին հնարավոր են առաքման ժամային խախտումներ։ Գնորդը համաձայնում է, որ առաքումը տոնական օրերին (Փետրվարի 14, Ապրիլի 7, Մարտի 7, 8-և այլ տոնական օրեր) կարող է կատարվել ուշացումով: Խնդրում ենք, ուշադիր լրացնել առաքման հասցեն, անպայման նշել բնակարանի համարը, շքամուտքի դռան կոդը, եթե առկա է: